top of page

Bildiri Kuralları

Bildiriler, Microsoft Word Programında hazırlanarak mahmut.sansal@aktiffelsefe.org adresine gönderilmelidir.
Sempozyuma gönderilecek bildiriler, Türkçe ve sözel olarak sunulacaktı
r.
Gönderilen özetler, sempozyum bilimsel kurulu tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kabul durumu e-posta yolu ile  bildirilecektir.
Bildiri özetlerinin değerlendirilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyuma kayıt yaptırması gerekmektedir.
Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 26 Mayıs 2023 saat 23:59:59’dur.
Kabul edilen bildiriler özet veya tam metin olarak sempozyum bitiminden sonra sempozyum web sayfasında yayımlanacaktır.
Özetler aşağıdaki aşağıdak
i başlıklar altında yapılandırılmalıdır:

  • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.

  • Özet ya da tam metin Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalı, paragraftan önce ve sonra boşluk olmamalıdır. Metin içerisinde girinti olmamalı ve metin iki yana yaslı olmalıdır.

  • Özet en fazla 250 kelime (başlık, yazar adları, kurumsal bilgi ve anahtar kelimeler hariç) içermelidir.

  • Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

  • Bildiri özetlerinde tablo, şekil ve kaynaklar yer almamalıdır.

Tam metinler aşağıdaki başlıklar altında yapılandırılmalıdır:

  • Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalı, derleme özetlerinde ise bu başlıklar kullanılmamalıdır.

  • Tam metinler metin şablonuna uygun olarak en az 1500-2000 (özet, abstract ve kaynaklar hariç) kelime olacak şekilde Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

  • Başlık: Times new roman yazı tipi, 12 punto, kalın ve 15 kelime ile yazılmalıdır. Kısaltma kullanılmamalıdır.

  • Yazarların adları ve kurumları: (İlk yazar1, ikinci yazar2,... adı ve soyadı) Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir. İsim ve soy isimlerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

Hakem Kurulu

1    Prof. Dr. Çağatay Üstün    Ege Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD
2    Doç. Dr. Cemal H. Güvercin     Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD
3    Doç.Dr. Mehmet Ulukütük    Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum  Bilimleri Fakültesi
5    Doç.Dr.Adalet Kutlu    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
6    Doç.Dr. Sevgi Nehir    MC
BÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Bilim Kurulu

1    Doç.Dr.Adalet Kutlu    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2    Doç.Dr. Sevgi Nehir    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
3    Dr.Öğr. Üyesi Dilek Çeçen Çamlı    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
4    Dr.Öğr. Üyesi Dilay Açıl    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
5    Dr.Öğr. Üyesi Nurcan Bilgin    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
6    Doç.Dr. Kıvan Çevik KAYA    MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
7    Dr. Mahmut Şansal    Mersin Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı

bottom of page