top of page

Program

03 Haziran 2023, Cumartesi

09:00 - 09:30

Açılış Konuşmaları

09:30 - 11:30

1. Oturum - Tıp Etiği Paneli
Konular ve konuşmacılar: 
 • Günümüzde tıp etiğinin uygulanma zorluklarına ilişkin görüşler - Prof. Dr. C Üstün (Ege Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD)
 • Hipokratik Tıp Etiğinden Biyomedikal Etiğe - Doç. Dr. Cemal H. Güvercin (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD)

12:00 -14:00

2. Oturum - Panel: Tıbb-ı Ruhani geleneği
Konular ve konuşmacılar: 
 • İslam Düşünce geleneğinde Tıbb-ı Ruhani -Prof. Dr. Enver Uysal (Bursa Uludağ Ü., İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.)​
 • Ebu Bekir er- Razi ve Tıbbu’r Ruhani’sinin Tıp Hermeneutiği Bağlamından Anlamı -Doç. Dr. Mehmet Ulukütük (Bursa Teknik Ü., İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi)
 • Tıbbı Ruhani - Kınalızade Ali Efendi örneği -Dr. Filiz Toprak

15:00 - 16:00

3. Oturum - Bildirimler Oturumu
Konular ve konuşmacılar:
 • Beauchamp ve Childress’in Tıp Etiği İlkeleri Açısından Palyatif Bakım Kavramının Değerlendirilmesi - Arş. Gör. Seçil Özçiftçi (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
 • Tercüme Faaliyetlerinden Hareketle: İslam Medeniyetinde Ve Osmanlı Döneminde Tıbbî (B)İlimler -Nergis Uzun
 • Hipokratik Korpus "Antik Tıp" Kitabı'nın Modern Yorumu -Dt Filiz Kartal
 • Hipokratik Korpus"Kaideler" Kitabı'nın Modern Yorumu -Dr. Meltem Yavuzyılmaz

16:30 - 18:00

4. Oturum - Bütünsel Tıp Oturumu
Konular ve konuşmacılar: 
 • Homeopati ile ilgili bilimsel araştırma sonuçlarının sunulması - Doç. Dr. Adalet Kutlu
 • Homeopati Felsefesi, Dünya'da ve Türkiye'de Homeopati - Dr. Homeopat Gamze Arpacı
 • Sağlık Felsefesinin Geçmişi ve Yeni Bir Bakış Açısı İhtiyacı -Dr. Mahmut Şansal

18:30 - 19:30

5. Oturum - Konferans: Kendini İyileştirmek
Konu ve konuşmacı: 
 • Felsefeyle İyileşmek - Dr. Anıl Aydın

19:30 - 20:00

Kapanış Konuşması
Konuşmacı: Dr. Mahmut Şansal

20:00 - 22:00

Gala Yemeği 
bottom of page